Úvod  >  Služby > Internetový marketing

Internetový marketing

Internetový marketing je segment klasického marketingu, který neustále získává významnější úlohu ve fungování českých firem. Oproti klasickému marketingu má mnoho výhod:

 

  • je velmi dobře měřitelný, a tudíž výborně vyhodnotitelný
  • nákladovost je řádově nižší než u klasických forem marketingu
  • formy a možnosti internetového marketingu se neustále rozšiřují, zatímco nástroje klasického marketingu spíše stagnují
  • internet obecně získává stále silnější úlohu na úkor klasických médií jako jsou tiskoviny, televize či rozhlas