Úvod  >  Služby > Internetový marketing > Poradenství

Poradenství v internetovém marketingu

Internetový marketing je jednou ze součástí klasického pojetí marketingu. Narozdíl od tradičních forem a médií, jako jsou tiskoviny, televize či rozhlas, internetový marketing prochází neustálým vývojem a nabízí stále nové možnosti využití.

Zorientovat se v takto dynamickém a složitém oboru je pro klasického marketéra mnohdy složité. typo3mocker chápe internetový marketing jako samostatný obor, který zaslouží individuální přístup a chování.

Základem úspěšné internetové kampaně je samozřejmě existující strategický plán. Cíle, které si v něm stanovíme, odvíjí volbu jednotlivých nástrojů a alokaci zdrojů. Kvalitní marketingový plán umožní:

  • maximalizaci užitku prostředků určených na internetový marketing
  • vyhodnocení efektivity a úspěšnosti použitých nástrojů internetového marketingu
  • flexibilní nastavení v průběhu kampaní