Typo3 služby

Typo3 je redakční systém, anglicky CMS (Content Management System) použitelný pro naprostou většinu záměrů a účelů. Jeho flexibilita umožňuje nasazení a použití pro jakýkoliv záměr.

Systém je založen na PHP a MySQL. Vývojové verze se neustále aktualizují, v současnosti je aktuální verze 4.6.

Služby související s tímto CMS, které Vám t3mocker může nabídnout, jsou vyjmenovány níže.